Narodowy Bank Ukrainy może obniżyć stopę dyskontową w celu stymulacji kredytowania

Narodowy bank zamierza w 2015 roku obniżyć stopę dyskontową w przypadku obniżenia tempa inflacji w celu stymulacji kredytowania. O tym informuje służba prasowa regulatora. „Przy obniżeniu tempa inflacji będzie uruchamiana regulacja stopy dyskontowej w kierunku jej obniżenia. W taki sposób dostępność możliwości otrzymania resursów kredytowych dla subjektów gospodarki zostanie ułationa w znaczny sposób” – podkreślono w dokumencie „Podstawy polityki pieniężnej i kredytowej NBU na 2015 rok”, uchwalonym przez radę regulatora. Zgodnie z dokumentem, stopa dyskontowa zostanie podstawową dla obliczenia kosztu resursów refundacyjnych, jednakże koszt ulokowania resursów może się różnić od stopy dyskontowej w przypadku poważnej zmiany sytuacji na rynku pieniędzy i kredytów. http://www.epravda.com.ua/news/2014/09/17/491757/