Tłumaczenia

Co oferujemy: Dla skutecznej komunikacji z partnerami biznesowymi naszych Klientów oferujemy usługi z wykonania ustnych i pisemnych tłumaczeń. Wykonujemy tłumaczenia z języka ukraińskiego na polski, z języka rosyjskiego na polski oraz vice versa.

Nasi specjaliści wykonują pisemne tłumaczenia:

 • korespondencji:
 • materiałów reklamowych;
 • sprawozdań oraz innych dokumentów finansowych;
 • opisów oraz danych technicznych produktów, instrukcji obsługi;
 • stron www;
 • jakichkolwiek innych materiałów tekstowych, które są potrzebne dla skutecznego prowadzenia biznesu naszych Klientów.

Ceny na tłumaczenia na język polski czy z języka polskiego nie różnią się.

Ceny zależą od rodzaju tekstu i terminów wykonania. Podstawowa cena to 25 zł. Jednostką rozliczeniową jest strona tekstu, która liczy 1800 znaków

Wykonujemy również tłumaczenia ustne konsekutywne oraz symultaniczne:

 • tłumaczenie podczas negocjacji bezpośrednich oraz przez Skype;
 • tłumaczenie przemówień, prezentacji, wykładów;
 • tłumaczenie oraz nagranie ścieżki dźwiękowej wideomateriałów;
 • eskorta tłumacza podczas targów oraz innych wydarzeń promocyjnych.
Nasze zalety: U nas pracują native speakerzy języków polskiego, ukraińskiego i rosyjskiego, którzy są specjalistami w różnych dziedzinach.

Jak rozpocząć współpracę:

Tylko kilka kroków oddzielają Państwo od współpracy z Anser Oriens:

Państwo dają nam znać, że interesują się naszymi usługami – skontaktujcie się z nami w dowolny wygodny dla Państwa sposób. Będziemy reagować bardzo szybko.

Państwo otrzymują naszą ofertę komercyjną przygotowaną specjalnie dla Państwa z uwzględnieniem wszystkich dostępnych na dany moment propozycji specjalnych.

Nadszedł czas aby wybrać optymalny sposób współpracy, rozliczeń oraz optymizować koszty Państwa.

Witamy! Dziękujemy za zaufanie. Zrobimy wszystko, aby go zachować!

Co oferujemy: Wykonujemy tłumaczenia przysięgłe:

 • dokumentów założycielskich;
 • umow i porozumień;
 • notarialnych zaświadczeń i pełnomocnictw;
 • świadectw maturalnych, dyplomów, certyfikatów oraz innych dokumentów edukacyjnych;
 • innych dokumentów prawnych, dla których niezbędne jest wykonanie tłumaczenia przysięgłego.
Nasze zalety: U nas pracują native speakerzy języków polskiego, ukraińskiego i rosyjskiego, którzy są specjalistami w zakresie ekonomiki i prawa.

Jak rozpocząć współpracę:

Tylko kilka kroków oddzielają Państwo od współpracy z Anser Oriens:

Państwo dają nam znać, że interesują się naszymi usługami – skontaktujcie się z nami w dowolny wygodny dla Państwa sposób. Będziemy reagować bardzo szybko.

Państwo otrzymują naszą ofertę komercyjną przygotowaną specjalnie dla Państwa z uwzględnieniem wszystkich dostępnych na dany moment propozycji specjalnych.

Nadszedł czas aby wybrać optymalny sposób współpracy, rozliczeń oraz optymizować koszty Państwa.

Witamy! Dziękujemy za zaufanie. Zrobimy wszystko, aby go zachować!